اسید لینولئیک

لینولئیک اسید صنعتی تولید شده از روغن های گیاهی، با خلوص 99.9% که بیش از 50% آن لینولئیک اسید با فرمول C18H32O2 و نقطه تیتر کمتر از 7 درجه سانتی گراد می باشد. مصارف عمده لینولئیک اسید در صنایع رنگ و رزین و خوراک دام می باشد.