اسید چرب پنبه دانه

اسید چرب پنبه دانه از روغن خام پنبه دانه، با خلوص 99.9% تولید شده و اندیس ید آن 90 الی 110 و نقطه تیتر آن 25 الی 30 درجه سامنی گراد می باشد. مصرف عمده این کالا در صنایع آلکید رزین، صنایع خوراک دام و طیور و ... می باشد.
خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره اندیس اسیدی اندیس صابونی اندیس یدی نقطه ذوب رنگ C14 C16 C18 C18’ C18” C18’”
اسید چرب پنبه دانه F.A-32 198-203 200-205 105-114 30-37 1> 1> 22-59 1-4 17-25 45-55 1>