نمایشگاه بین المللی ایران پلاست بهمن 99

چهارمین نمایشگاه بین المللی زنجیره صنایع ارزش لاستیک بهمن 99 هتل المپیک

نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین آذر 98

نمایشگاه تهران - آبان 94

نمایشگاه تهران - آبان 95