گلیسیرین صنعتی

خصوصیات و آنالیز (%)
محصول شماره خلوص رنگ گاردنر قند رطوبت (%) کلراید(ppm) کلراید(ppm) کلراید(ppm)
گلیسیرین A.C-200 99-97 حداکثر 0/5 منفی 2-1 حداکثر 5 حداکثر 5 1/1-970/975